O nás

Dobrovolnické centrum…

Dobrovolnické centrum pro oblast sociálních služeb a knihovny v Mladé Boleslavi vzniklo v roce 2009. Za dobu své existence jsme navázali spolupráci s několika organizacemi, momentálně působíme v 10 zařízeních poskytujících sociální služby. Míst, kde se můžete s dobrovolníky setkat je hned několik, primárně se věnujeme dětem, seniorům, lidem s handicapem a lidem v nepříznivé životní situaci. První organizací, kde dobrovolníky přivítali, bylo CENTRUM 83, které se věnuje osobám s mentálním či tělesným postižením. Od roku 2011 působíme i v knihovně. S našimi dobrovolníky se můžete setkat také v terénu, jedná se o návštěvy v domácnostech osamělých seniorů či zdravotně postižených.

V druhé polovině roku 2015 jsme svou činnost rozšířili ještě o dobrovolnickou canisasistenci, která se stala velice žádanou mezi klienty v zařízeních, kam dobrovolníci docházejí. Canisasistencí rozumějme návštěvu dobrovolníka se psem, kdy je tento tým proškolený a získá od nás na základně zkoušek v oblasti canisterapie certifikát.

Základní činnosto Dobrovolnického centra

 • realizace náborů, odborných školení, výcviků a supervizí dobrovolníků
 • vysílání dobrovolníků v průběhu jejich působení do přijímacích organizací
 • poskytování základního servisu pro vykonavatele dobrovolnických činností
 • vzdělávání dobrovolníků
 • šíření myšlenky dobrovolnictví v oblasti veřejnosti

Jak to vypadá v praxi?

Naše dobrovolnické centrum spravuje databázi dobrovolnických aktivit a zároveň databázi zájemců o dobrovolnictví. Někteří se věnují dobrovolnické činnosti pravidelně, např. 1x týdně nebo 1x 14 dní, jiní se účastní pouze jednorázových akcí.

Nabídka možných aktivit je zpřístupněna na našich webových stránkách v sekci Aktuálně hledáme.

Za dobu fungování dobrovolnického centra (od začátku roku 2009) prošlo projektem přes 300 dobrovolníků (aktualizace k 12/2020).

Významné milníky v naší historii:

I/2009 vzniklo Dobrovolnické centrum v čele s koordinátorkou Vlaďkou Pechovou
IV/2009 Centrum83 bylo první organizací, která přijala naše proškolené dobrovolníky
III/2011 začínáme s dobrovolnictvím v knihovně
IV/2012 vytváříme webové stránky za pomoci zkušené dobrovolnice, máme své LOGO
X/2013 pomalu a sebevědomě začínáme s facebookem
XII/2013 poprvé se veřejně děkovalo dobrovolníků (akce Ocenění dobrovolníka roku)
IV/2014 první společné úvodní školení pro oblast sociální a zdravotní, počátek spolupráce s dobrovolnickým centrem v Klaudiánově nemocnici
II/2016 do dobrovolnického přichází posila – druhá koordinátorka dobrovolníků – Petra Malátová
VIII/2016 máme nové LOGO!
I/2017 navázána spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí v Kosmonosech
VI.18 nové prostory pro Dobrovolnické centrum v Komunitním centru a zahradě Klementinka
XII.20 spuštění nových webových stránek

KDE POMÁHÁME

Dobrovolníci nám nyní pomáhají v těchto organizacích a oblastech

Pravidelná výpomoc

 1. Centrum83, poskytovatel sociálních služeb, kde cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením
 2. Fokus Mladá Boleslav, z. s., sdružení pro péči o duševně nemocné
 3. SONS ČR – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Mladá Boleslav
 4. Dům seniorů, poskytovatel sociálních služeb
 5. Jistoty Domova, z.ú. denní stacionář nejen pro seniory
 6. Azylový dům pro matky s dětmi
 7. Domov pod lípou v Lipníku, poskytovatel sociálních služeb – domov pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením
 8. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy – převážně gerontopsychiatrická oddělení
 9. Knihovna města Mladá Boleslav
 10. Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum
 11. ZŠ speciální Mladá Boleslav
 12. Naděje

+ terén – domácnosti osamělých seniorů nebo zdravotně postižených žijících ve městě Mladá Boleslav

+ různé akce pořádané ve městě Mladá Boleslav (Zeměfest, akce konané v Komunitním centru Klementinka atd.)

 

Jednorázová/občasná výpomoc

 • Denní stacionář Domovinka – vánoční akce
 • Kluby seniorů při magistrátu města Mladá Boleslav
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí – výpomoc s přípravou do školy a s doučováním, organizační výpomoc na setkání pěstounských rodin

 

Jiná výpomoc

 • Podpora chodu dobrovolnického centra – např. někdy potřebujeme výpomoc s focením na akcích, s psaním článků a tvorbou letáků, s propagací apod.

 

PŘÍNOS DOBROVOLNICTVÍ aneb proč vlastně potřebujeme dobrovolníky?

Dobrovolnická činnost má být celkově přínosná všem zúčastněným: dobrovolníkům, vedoucím středisek i klientům. Lidé žijící v zařízeních sociálních služeb potřebují kolem sebe nejen kvalifikovaný personál, který jim zajistí základní životní potřeby, ale potřebují také někoho, kdo na ně bude mít čas. S každým novým dobrovolníkem přicházejí nové nápady, zkušenosti, dovednosti, elán, motivace.