Chci pomoci

Dobrovolníkem v sociálních službách se můžete stát, když:

 • jste starší 16 ti let
 • máte čistý trestní rejstřík
 • kontaktujete koordinátorku dobrovolníků a domluvíte se na „vstupním pohovoru“
 • absolvujete povinné úvodní školení
 • souhlasíte s podmínkami, za kterých je dobrovolnický program realizován

 

Pojmy, se kterými se můžete setkat a jejich vysvětlení

Dobrovolník
je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí

Koordinátor dobrovolníků
řídí dobrovolnický program a zodpovídá za jeho fungování a bezpečnost.

Jeho hlavním úkolem je:

 • hledat, vybírat a zapojovat nové zájemce do jednotlivých programů
 • zajišťovat základní školení dobrovolníků
 • organizovat skupinová supervizní setkání
 • podporovat dobrovolníky v jejich činnosti
 • vést agendu dobrovolníků a dobrovolnických programů
 • spolupracovat na dobrovolnických projektech
 • podílet se na organizaci příprav jednorázových akcí pro klienty

Kontaktní osoba
je zaměstnancem organizace zapojené do dobrovolnického programu. Většinou se jedná o sociálního pracovníka.

Jejím nejdůležitějším úkolem je:

uvádět dobrovolníky do organizace

 • seznamovat dobrovolníky se specifiky zařízení a aktuální potřebou klientů
 • přijímat omluvy od dobrovolníků v případě krátkodobých přerušení činnosti
 • vyhledávat vhodné aktivity a klienty pro dobrovolníky
 • spolupracovat s koordinátorem dobrovolníků při organizování nárazových akcí

 

Základní role dobrovolníka v sociálním zařízení

 • dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale vhodně doplňuje práci tam, kde je to možné
 • dobrovolník není pracovníkem v pomáhající profesi – není v roli sociální pracovnice, fyzioterapeuta, i kdyby měl v těchto oborech platné vzdělání, znalosti nebo dovednosti
 • hlavní privilegium role dobrovolníka je v nabídce a v poskytnutí lidského kontaktu a podpory člověku, který je například v dané chvíli sám, je nemocný nebo jinak handicapovaný
 • dobrovolník vykonává pouze takové činnosti, které jsou předem společně domluvené kontaktní osobou.

 

Pravidla a kodex dobrovolníka

Jaká pravidla dobrovolníci dodržují

 • dobrovolníci vykonávají pouze dohodnuté činnosti. Dobrovolníkova role spočívá v doprovázení klientů v jeho momentální situaci, aktivně přispívá k jejich rozptýlení.
 • dobrovolníci nezasahují do práce profesionálů
 • dobrovolníci dbají na zásady slušného chování
 • dobrovolník dodržuje Smlouvu o dobrovolnické činnosti včetně všech ustanovení a příloh.
 • když nemůžete dorazit na předem domluvenou schůzku – včas se omluvte kontaktní osobě, koordinátorce či klientovi v případě činnosti v terénu
 • pokud se rozhodnete svou dobrovolnickou činnost ukončit, navštivte Dobrovolnické centrum a dohodněte se s koordinátorkou
 • dobrovolník nosí předepsaný oděv (modré tričko s logem dobrovolníka nebo visačka „DOBROVOLNÍK“) – vysílá tím signál směrem ke klientům, personálu i rodinným příslušníkům klientů – kdo jsem a co nabízím
 • dobrovolník své návštěvy a činnost zapisuje do záznamového archu.

 

 Vzdělání a podpora dobrovolníků

 Základní povinné školení dobrovolníků

Pro nové uchazeče o dobrovolnictví 2x ročně pořádáme školení/výcvik. Jde vždy o sobotu nebo neděli, od 9h do cca 16h.  Zde se dozvíte informace o dobrovolnictví, vyzkoušíte si i nějaké modelové situace „ze života dobrovolníka“ a ujasníte si, s jakými klienty a v jaké organizaci chcete působit či jestli je vám bližší spíše činnost v terénu (v domácnostech klientů). Nejste-li si jistí s jakou cílovou skupinou chcete pracovat není problém si udělat tzv. „kolečko“ a rozhodnout se později.

Supervizní podpora dobrovolníků 

Koordinátor dobrovolníků se pravidelně jednou za tři měsíce schází s dobrovolníky, kteří v projektu aktivně pracují, na společných supervizních schůzkách nebo individuálně podle vzájemné potřeby. Na těchto schůzkách mají dobrovolníci možnost mluvit o své činnosti, vzájemně si předávat zkušenosti a naučit se předcházet případným problémům. Těmto dobrovolníkům zajišťujeme a plně hradíme pojištění pro případ odpovědnosti za škodu jimi způsobenou.

Činnosti – možnosti jak pomoci

Jakým způsobem naši dobrovolníci pomáhají

 

Nabízí lidský kontakt

Dobrovolnický program chce prostřednictvím dobrovolníků především uspokojovat klientovu potřebu sociálních kontaktů. Dobrovolník dochází na určené místo, kde působí jako společník. S klientem si většinou povídá nebo mu naopak naslouchá. Podle svého uvážení může dobrovolník své návštěvy obohacovat o další prvky. Klientům může předčítat, mohou společně hrát karty, luštit křížovky atp. V některých případech je možná procházka v areálu organizace i mimo něj.

 

Nabízí vhodné skupinové volnočasové aktivity

Dobrovolnický program může klientům sociálních služeb nabídnout kulturně-zábavný program, který jim umožní smysluplně trávit volný čas. Dobrovolník pořádá a organizuje nějakou vhodnou aktivitu pro skupinu klientů. Tato aktivita bývá často i dobrovolníkovým koníčkem. Většinou se osvědčily různá výtvarná tvoření a činnosti. Velkou oblibu si získal kurz fotografování pro seniory nebo počítačový kurz. Hraní deskových her, karetní hry, sportování v rámci možností nebo literární posezení – to jsou také jedny z možností, jak se zapojit. Dobrovolník může přijít se svou vlastní nabídkou či nápadem. Koordinátor poté dohodne podmínky realizace. Dobrovolnická centra pořádají různé akce, proto velmi vítáme dobrovolníky i jako propagátory (informující o probíhající akci), průvodce (doprovázející klienty na/z akce) nebo organizátory (pomocníci při úpravách prostoru a prostředí).

 

Podílení se na výzdobě interiérů

dobrovolnický program nechce zůstat lhostejný k interiérům jednotlivých poskytovatelů. K jejich výzdobě bychom chtěli přispívat malovanými obrázky, fotografiemi apod.