CANISASISTENCE

Co je canisasistence/canisterapie?

Canisterapie je jednou ze složek animoterapie, tedy terapie za pomoci zvířat, někdy zvané také zooterapie. Canisterapie využívá pozitivního působení psa na člověka. Přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, orientaci v prostoru i čase, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

 

Canisasistencí se rozumí léčebný kontakt psa a člověka.

Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.

Canisterapii dělíme do čtyř základních skupin podle jejího záměru.

 

 • AAA (Z anglického Animal Assited Activities) = Aktivity za pomoci psů, nebo také tzv. společenská činnost – tj. návštěvy „pro radost“, jejichž hlavním smyslem je pozvednutí kvality života klientů, např. v domově důchodců. Tuto službu obvykle provozují dobrovolníci, tzv. canisasistenti, pod dohledem osob pečujících o klienty a navazuje na další volnočasové aktivty v zařízení.
 • AAT (Animal-Assisted Therapy) = Terapie za pomoci psů, nebo také terapeutická činnost, je podpůrnou rehabilitační metodou se záměrem podílet se na léčbě určitého typu zdravotního problému nebo poskytnutí úlevy klientům, kteří se ocitli v nepříznivé životní či sociální situaci. Terapii za pomoci psů vede vždy odborník, který po celou dobu zodpovídá za klienta. Podle charakteru činnosti a prostředí buď současně vede svého psa nebo spolupracuje s další osobou – canisasistentem.
 • AAE (Animal-Assisted Education) = Vzdělávání za pomoci psů provozují pedagogové ve školách a vzdělávacích zařízeních, a to buď na úrovni obecně osvětové (např. besedy s žáky) nebo cíleně jako prostředek při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo s poruchami učení.

 

Pro účely našeho dobrovolnického centra využíváme jen variantu AAA – společenská činnost, návštěva se psem pro radost.

Neříkáme tomu tedy ani canisterapie, ale jde spíše o canisasitenci. Máme hned několik canisasistenčních týmů, kteří nám pomáhají.

 Canisasistenční tým – člověk, který se svým psem provozuje canisasistenci

 

Na co vše může být práce při canisasistenci zaměřena?

 

 • na rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem…)
 • na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby…)
 • na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků…)
 • relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta)

 

Jak se stát dobrovolníkem se psem

Máte pocit, že máte doma pejska, který by mohl být na canisasistenci/návštěvní službu se psem vhodný? Chcete se ve svém volném čase věnovat smysluplné činnosti, která bude naplňovat jak vás, tak také vašeho čtyřnohého pomocníka?

Canisasistence by měla probíhat v srdečné a vřelé atmosféře. Klienti i psi by se měli na své setkání těšit. Každé setkání má být zahájeno přátelským přivítáním.

Canisasistence může mít formu individuální nebo kolektivní.

 

V následujících bodech se dozvíte vše potřebné o tom, jak začít

 

 1. Kontaktování koordinátorky dobrovolníků, domluvení vstupního pohovoru
 2. Absolvování úvodního školení dobrovolníků pro nové zájemce
 3. Dvouměsíční spolupráce (vaše dobrovolnická činnost) v sociálním zařízení bez účasti psa
 4. Absolvování kurzu – prověření povahy vašeho psa pro canisasistenci
 5. Úspěšné absolvování zkoušky
 6. Podepsání smlouvy o dobrovolnické činnosti

 

Kde pomáháme?

O návštěvu se psem mají největší zájem senioři a klienti s mentálním postižením. Pravidelně docházíme, jak za jednotlivci, tak za skupinou klientů do Domu seniorů, Jistot domova, z.ú. a Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. Jednorázové akce probíhají v Domově pod lípou v Lipníku a Centru 83.