O nás

Dobrovolnické centrum…

Dobrovolnické centrum pro oblast sociálních služeb a knihovny v Mladé Boleslavi vzniklo v roce 2009. Za dobu své existence jsme navázali spolupráci s několika organizacemi, momentálně působíme v 10 zařízeních poskytujících sociální služby. Míst, kde se můžete s dobrovolníky setkat je hned několik, primárně se věnujeme dětem, seniorům, lidem s handicapem a lidem v nepříznivé životní situaci. První organizací, kde dobrovolníky přivítali, bylo CENTRUM 83, které se věnuje osobám s mentálním či tělesným postižením. Od roku 2011 působíme i v knihovně. S našimi dobrovolníky se můžete setkat také v terénu, jedná se o návštěvy v domácnostech osamělých seniorů či zdravotně postižených.

V druhé polovině roku 2015 jsme svou činnost rozšířili ještě o dobrovolnickou canisasistenci, která se stala velice žádanou mezi klienty v zařízeních, kam dobrovolníci docházejí. Canisasistencí rozumějme návštěvu dobrovolníka se psem, kdy je tento tým proškolený a získá od nás na základně zkoušek v oblasti canisterapie certifikát.

Základní činnosto Dobrovolnického centra

 • realizace náborů, odborných školení, výcviků a supervizí dobrovolníků
 • vysílání dobrovolníků v průběhu jejich působení do přijímacích organizací
 • poskytování základního servisu pro vykonavatele dobrovolnických činností
 • vzdělávání dobrovolníků
 • šíření myšlenky dobrovolnictví v oblasti veřejnosti

Jak to vypadá v praxi?

Naše dobrovolnické centrum spravuje databázi dobrovolnických aktivit a zároveň databázi zájemců o dobrovolnictví. Někteří se věnují dobrovolnické činnosti pravidelně, např. 1x týdně nebo 1x 14 dní, jiní se účastní pouze jednorázových akcí.

Nabídka možných aktivit je zpřístupněna na našich webových stránkách v sekci Aktuálně hledáme.

Za dobu fungování dobrovolnického centra (od začátku roku 2009) prošlo projektem přes 300 dobrovolníků (aktualizace k 12/2020).

Významné milníky v naší historii:

I/2009 vzniklo Dobrovolnické centrum v čele s koordinátorkou Vlaďkou Pechovou
IV/2009 Centrum83 bylo první organizací, která přijala naše proškolené dobrovolníky
III/2011 začínáme s dobrovolnictvím v knihovně
IV/2012 vytváříme webové stránky za pomoci zkušené dobrovolnice, máme své LOGO
X/2013 pomalu a sebevědomě začínáme s facebookem
XII/2013 poprvé se veřejně děkovalo dobrovolníků (akce Ocenění dobrovolníka roku)
IV/2014 první společné úvodní školení pro oblast sociální a zdravotní, počátek spolupráce s dobrovolnickým centrem v Klaudiánově nemocnici
II/2016 do dobrovolnického přichází posila – druhá koordinátorka dobrovolníků – Petra Malátová
VIII/2016 máme nové LOGO!
I/2017 navázána spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí v Kosmonosech
VI.18 nové prostory pro Dobrovolnické centrum v Komunitním centru a zahradě Klementinka
XII.20 spuštění nových webových stránek

KDE POMÁHÁME

Dobrovolníci nám nyní pomáhají v těchto organizacích a oblastech

Pravidelná výpomoc

 1. Centrum83, poskytovatel sociálních služeb, kde cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením
 2. Fokus Mladá Boleslav, z. s., sdružení pro péči o duševně nemocné
 3. SONS ČR – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, pobočka Mladá Boleslav
 4. Dům seniorů, poskytovatel sociálních služeb
 5. Jistoty Domova, z.ú. denní stacionář nejen pro seniory
 6. Azylový dům pro matky s dětmi
 7. Domov pod lípou v Lipníku, poskytovatel sociálních služeb – domov pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením
 8. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy – převážně gerontopsychiatrická oddělení
 9. Knihovna města Mladá Boleslav

+ terén – domácnosti osamělých seniorů nebo zdravotně postižených žijících ve městě Mladá Boleslav

+ různé akce pořádané ve městě Mladá Boleslav (Zeměfest, akce konané v Komunitním centru Klementinka atd.)

 

Jednorázová/občasná výpomoc

 • Denní stacionář Domovinka – vánoční akce
 • Kluby seniorů při magistrátu města Mladá Boleslav
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí – výpomoc s přípravou do školy a s doučováním, organizační výpomoc na setkání pěstounských rodin

 

Jiná výpomoc

 • Podpora chodu dobrovolnického centra – např. někdy potřebujeme výpomoc s focením na akcích, s psaním článků a tvorbou letáků, s propagací apod.

 

PŘÍNOS DOBROVOLNICTVÍ aneb proč vlastně potřebujeme dobrovolníky?

Dobrovolnická činnost má být celkově přínosná všem zúčastněným: dobrovolníkům, vedoucím středisek i klientům. Lidé žijící v zařízeních sociálních služeb potřebují kolem sebe nejen kvalifikovaný personál, který jim zajistí základní životní potřeby, ale potřebují také někoho, kdo na ně bude mít čas. S každým novým dobrovolníkem přicházejí nové nápady, zkušenosti, dovednosti, elán, motivace.

CANISASISTENCE

Co je canisasistence/canisterapie?

Canisterapie je jednou ze složek animoterapie, tedy terapie za pomoci zvířat, někdy zvané také zooterapie. Canisterapie využívá pozitivního působení psa na člověka. Přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, orientaci v prostoru i čase, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou.

Canisasistencí se rozumí léčebný kontakt psa a člověka.

Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb.

 

Canisterapii dělíme do čtyř základních skupin podle jejího záměru.

 • AAA (Z anglického Animal Assited Activities) = Aktivity za pomoci psů, nebo také tzv. společenská činnost – tj. návštěvy „pro radost“, jejichž hlavním smyslem je pozvednutí kvality života klientů, např. v domově důchodců. Tuto službu obvykle provozují dobrovolníci, tzv. canisasistenti, pod dohledem osob pečujících o klienty a navazuje na další volnočasové aktivty v zařízení.
 • AAT (Animal-Assisted Therapy) = Terapie za pomoci psů, nebo také terapeutická činnost, je podpůrnou rehabilitační metodou se záměrem podílet se na léčbě určitého typu zdravotního problému nebo poskytnutí úlevy klientům, kteří se ocitli v nepříznivé životní či sociální situaci. Terapii za pomoci psů vede vždy odborník, který po celou dobu zodpovídá za klienta. Podle charakteru činnosti a prostředí buď současně vede svého psa nebo spolupracuje s další osobou – canisasistentem.
 • AAE (Animal-Assisted Education) = Vzdělávání za pomoci psů provozují pedagogové ve školách a vzdělávacích zařízeních, a to buď na úrovni obecně osvětové (např. besedy s žáky) nebo cíleně jako prostředek při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo s poruchami učení.

Pro účely našeho dobrovolnického centra využíváme jen variantu AAA – společenská činnost, návštěva se psem pro radost.

Neříkáme tomu tedy ani canisterapie, ale jde spíše o canisasitenci. Máme hned několik canisasistenčních týmů, kteří nám pomáhají.

 Canisasistenční tým – člověk, který se svým psem provozuje canisasistenci

 

Na co vše může být práce při canisasistenci zaměřena?

 • na rozvoj citových schopností (hlazení, mazlení, komunikace se psem…)
 • na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby…)
 • na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků…)
 • relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta)

 

Jak se stát dobrovolníkem se psem

Máte pocit, že máte doma pejska, který by mohl být na canisasistenci/návštěvní službu se psem vhodný? Chcete se ve svém volném čase věnovat smysluplné činnosti, která bude naplňovat jak vás, tak také vašeho čtyřnohého pomocníka?

Canisasistence by měla probíhat v srdečné a vřelé atmosféře. Klienti i psi by se měli na své setkání těšit. Každé setkání má být zahájeno přátelským přivítáním.

Canisasistence může mít formu individuální nebo kolektivní.

 

V následujících bodech se dozvíte vše potřebné o tom, jak začít

 1. Kontaktování koordinátorky dobrovolníků, domluvení vstupního pohovoru
 2. Absolvování úvodního školení dobrovolníků pro nové zájemce
 3. Dvouměsíční spolupráce (vaše dobrovolnická činnost) v sociálním zařízení bez účasti psa
 4. Absolvování kurzu – prověření povahy vašeho psa pro canisasistenci
 5. Úspěšné absolvování zkoušky
 6. Podepsání smlouvy o dobrovolnické činnosti

 

Kde pomáháme?

O návštěvu se psem mají největší zájem senioři a klienti s mentálním postižením. Pravidelně docházíme, jak za jednotlivci, tak za skupinou klientů do Domu seniorů, Jistot domova, z.ú. a Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. Jednorázové akce probíhají v Domově pod lípou v Lipníku a Centru 83.